Privacy policy

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Content

 

1. Splošne določbe

Zavezani smo varovati vaše osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, tj. Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: GDPR).

S tem pravilnikom se na podlagi zakona in GDPR opredeljujejo tehnični in organizacijski ukrepi, s katerimi upravljavec spletne strani varuje osebne podatke. 

Če posamezno vprašanje ni urejeno s tem pravilnikom, se neposredno uporabljata Splošna uredba ter zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Za osebne podatke štejejo katere koli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in ne glede na obliko, v kateri so izražene. 

 

2. Veljavnost in uporaba pravilnika zasebnosti

Ta pravilnik velja za obiskovalce spletne strani miharencelj.com, potencialne stranke – udeležence izobraževanja – ter vse posameznike, ki nam ob stiku razkrijejo osebne podatke (v nadaljevanju “uporabniki”). Z uporabo spletne strani miharencelj.com uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja s celotno vsebino tega pravilnika.

Upravljavec spletne strani lahko ta pravilnik kadarkoli spremeni ali dopolni brez predhodnega opozorila ali obvestila uporabnika. Vsaka sprememba pravilnika bo objavljena na tej spletni strani. Z nadaljnjo uporabo spletne strani po spremembi uporabnik potrjuje, da se strinja s spremembami.

 

3. Izjava o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec spletne strani www.miharencelj.com in upravljavec ter odgovorni organ za obdelavo osebnih podatkov uporabnikov sta podjetji Miha Renčelj s.p., Ulica Koroškega bataljona 14, 1231 Črnuče in Miha Renčelj – samozaposleni v kulturi instrumentalist, skladatelj in aranžer, ki se zavezujeta, da bosta varovali zaupnost osebnih podatkov in zasebnost obiskovalcev spletne strani miharencelj.com in naročnikov storitev oz. udeležencev izobraževanja (“uporabniki”). Podjetji bosta storili vse potrebno, da uporabnikove osebne podatke zaščitita pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

 

3.1. Podlage za obdelavo in nameni obdelave

Upravljavec zbira in obdeluje uporabnikove osebne podatke samo takrat, kadar mu ta to omogoči oz. v to privoli, tj. ob obisku spletne strani, naročilu storitev, ko se naroči na prejemanje e-novic, kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga, ko je obdelava potrebna za izvrševanje pogodbenih obveznosti ali kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec (v nadaljevanju: »zakonit interes«).

Upravljavec spletne strani bo na podlagi vašega soglasja obdeloval vaše osebne podatke med drugim za naslednje namene: za pošiljanje e-poštnih sporočil (emailov) z namenom obveščanja o programu izobraževanja, novostih, vsebinah, storitvah in tudi dogodkih pri upravljavcu ali pri tretjih osebah; za kontaktiranje po telefonu z namenom predstavitev izobraževalnih rešitev uporabniku; za spremljanje branja poslanih e-poštnih sporočil, in sicer katero e-poštno sporočilo ste odprli oziroma niste odprli, katere povezave ste odprli oziroma kliknili (katere vsebine ste brali oziroma si jih ogledovali), koliko časa ste jih brali ali si ogledovali posamezno vsebino; za segmentiranje uporabnikov na podlagi dejstev iz prejšnje alineje in nadaljnje pošiljanje prilagojenih (individualiziranih) e-poštnih sporočil; za namene analize uporabnika spletne strani: od kod je uporabnik prispel na spletno mesto (vir prometa), za spremljanje zadrževanja na spletni strani, katere spletne strani je obiskoval, katere vsebine je prenesel oziroma si jih ogledal in za vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju z upravljavcem.

V vseh primerih, ko podate privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, lahko to privolitev kadarkoli prekličete. 

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi takrat, ko to od nas zahteva zakon. Primer namena take obdelave je obdelava vaših osebnih podatkov za potrebe sodnih ali upravnih postopkov.

Upravljavec lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Upravljavec bo vaše osebne podatke na podlagi zakonitega interesa obdeloval za naslednje namene: trženjske, poslovne in druge tehnične analize, za vodenje evidenc, koliko in katerih izobraževanj se je udeležil uporabnik, za vodenje evidenc v zvezi s podeljenimi potrdili in certifikati udeležencev izobraževanj; preprečevanje zlorab, zagotavljanje varnosti, uveljavljanje zahtevkov ali obrambo pred zahtevki v upravnih in sodnih postopkih – tako lahko upravljavec v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje vaše osebne podatke za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom in za neposredno trženje, vključno z oblikovanjem profilov uporabnikov, na podlagi predhodno zakonito pridobljenih osebnih podatkov. 

Navedeni obdelavi lahko kadarkoli ugovarjate v skladu s Pravico do ugovora.

V določenih primerih je obdelava osebnih podatkov nujno potrebna za izpolnitev upravljavčevih pogodbenih obveznosti. V primeru, da mu uporabnik potrebnih podatkov ne zagotovi, upravljavec z uporabnikom ne more skleniti pogodbe oziroma izvesti storitev. Upravljavec bo obdeloval vaše osebne podatke za izpolnitev pogodbenih obveznosti med drugim za naslednje namene: za pogodbeno ureditev poslovnega sodelovanja; izvajanje aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju (svetovanje, priprava in izvajanje programa poučevanja klavirja in gradiv za lekcije, informatizacija procesov); komunikacijo za namen izvajanja aktivnosti in prijavo uporabnika na izobraževanje, ki ga organizira ponudnik izobraževanja, vključno s podeljevanjem certifikatov in potrdil udeležencem izobraževanj.

Vaše osebne podatke bo upravljavec obdeloval zgolj za namene, za katere jih je pridobil, in jih ne bo obdeloval za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere so bili zbrani.

Upoštevamo načelo izogibanja zbiranja podatkov ter varčnosti podatkov. To pomeni, da zbiramo, obdelujemo in posredujemo čim manj osebnih podatkov oz. zgolj tiste, ki so nujno potrebni za dosego posameznega namena.

 

3.1.1. Obisk spletne strani

Ob vašem obisku naše spletne strani samo za namene iskanja informacij, kar pomeni, da se ne registrirate ali nam kako drugače posredujete svojih podatkov, zbiramo samo osebne podatke, ki jih vaš brskalnik pošlje v naš strežnik in so tehnično potrebni za prikaz spletne strani ter zagotavljanje stabilnosti in varnosti. Upravljavec spletne strani miharencelj.com obdeluje IP naslove naprav, preko katerih uporabniki dostopajo do spletne strani. 

Poleg omenjenih podatkov se med obiskom in uporabo naše spletne strani na vaš računalnik shranijo piškotki (“cookies”), po katerih upravljavec spletne strani razpoznava uporabnike, vendar pa na ta način ni mogoča enolična identifikacija uporabnikov. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih vaš brskalnik shrani na vaši napravi, da shrani določene informacije. S pomočjo shranjenih in vrnjenih informacij določena spletna stran prepozna, da ste do nje že dostopali in jo obiskali v brskalniku, ki ga uporabljate na svoji napravi. Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, da lahko oblikujemo in prikažemo spletno stran na optimalen način glede na vaš okus. S tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

Ponudnik bo na ta način zbrane podatke o uporabnikih uporabljal za naslednja namena: za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega uporabnika in za oceno učinkovitosti zasnove spletne strani in ustreznosti vrste in števila oglasov, ki jih ponuja uporabnikom na svoji spletni strani.

Shranjevanje piškotkov lahko upravljate v svojem brskalniku.

 

3.1.2. Prijava na brezplačno uro in naročanje na lekcije klavirja na daljavo

Za prijavo na brezplačno uro morajo morebitni udeleženci izobraževanja (ali njihovi prijavitelji) podati osnovne osebne informacije: ime in priimek, starost, regijo bivališča, telefonsko številko, naslov elektronske pošte, informacije o svojem dosedanjem izobraževanju, znanju, ambicijah, željah in umetniškem okusu, o internetnem ponudniku, oceni osveščenosti udeleženca izobraževanja o uporabi informacijske tehnologije, o njegovih instrumentih, napravah za telekomunikacijo in morebitnih dodatnih napravah, ki bi jih lahko uporabljal med poučevanjem na daljavo. Vse te informacije potrebujemo za uspešno načrtovanje morebitnega poučevanja na daljavo, med drugim tudi za ugotavljanje stopnje zrelosti in psihološke razvitosti naročnika storitve, ki nam služi za izbiro najbolj ustrezne, udeležencu izobraževanja prilagojene pedagoške metode, seznanjanje morebitnega udeleženca z načinom in pravili poučevanja na daljavo in za njegovo usposabljanje za izvedbo učenja na daljavo.

Da bi lahko izvedli poučevanje klavirja na daljavo, boste morali z nami skleniti pogodbo o izobraževanju na daljavo. Da bi bil ta sporazum izveden, nam morate posredovati določene osebne podatke, ki jih obdelujemo v okviru izvajanja te pogodbe. Za naročanje na storitve podjetja Miha Renčelj s.p. (lekcije klavirja na daljavo) morajo naročniki storitve (ali njihovi zakoniti zastopniki) podati osnovne osebne informacije: ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefonsko številko in naslov elektronske pošte. Te informacije obdelujemo za uspešno izvedbo poučevanja in komunikacijo na daljavo, organizacijo lekcij na daljavo, izbiro najprimernejše pedagoške metode, spremljanje programov, morebitne odjave in odpovedi, urejanje urnika, poročanje o izostankih, obveščanje o ugodnostih in novostih, za administrativne namene in izvedbo plačila ter siceršnje uspešno poslovanje.

Teh informacij upravljavec podatkov ne deli s tretjo osebo.

 

3.1.3. Uporaba beležke v Google dokumentu pri poučevanju klavirja na daljavo

Ponudnik ob začetku šolanja ustvari beležko v obliki Google dokumenta, ki vsebuje zaupne vstopne podatke v mentorjevo spletno učilnico prek Zoom aplikacije (personal ID, vstopna povezava in geslo, povezavo do posnetih lekcij, dropbox povezava in domače naloge). 

Udeleženec izobraževanja (ali njegov zakoniti zastopnik) se zavezuje, da brez dovoljenja ponudnika storitve ne bo delil vstopnih podatkov z morebitnimi tretjimi osebami.

Beležka Google dokument je sicer namenjena navodilom za domače delo do naslednje učne ure,  njeno vsebino pa ureja izključno administrator (mentor). Mentor vaših osebnih podatkov iz beležnice ne bo nikoli posredoval nepooblaščenim tretjim osebam.

Google Drive uporabnikom ponuja možnost shranjevanja in obdelave lastnih podatkov na strežnikih platforme Google. Ko uporabnik na Google Drive naloži mape, se te shranijo v Googlove varne podatkovne centre. Google Drive enkriptira podatke, ki se shranijo na Drive, in podatke, ki so v tranzitu na Drive ali z Drive. To dejstvo pomaga pri zaščiti zaupnosti podatkov, ki so shranjeni v Google Drive, vendar se je treba zavedati, da Google tudi poseduje enkripcijske ključe in bi lahko potencialno tudi dekriptiral vaše mape.

Google ltd. in povezana podjetja upravljajo z globalno strežniško infrastrukturo. Podatki, ki se obdelujejo, se lahko prenašajo izven Evropskega gospodarskega prostora in so tako predmet zakonodaje države, kjer se nahajajo strežniki Google. Google ima glede mednarodnih prenosov podatkov registriran Ščit zasebnosti EU-ZDA. Dodatne informacije o ravnanju z uporabniškimi podatki pri Googlu so na voljo v njihovi izjavi o zaščiti podatkov, na povezavi here.

 

3.1.4. Uporaba Zoom aplikacije za izvedbo poučevanja klavirja na daljavo

Ponudnik ob vednosti in privoljenju udeleženca izobraževanja snema vsako učno uro, pri tem pa uporablja spletno platformo za avdio in video komunikacijo podjetja Zoom Video Communications, Inc. San Jose, California, ki se sicer uporablja za organiziranje sestankov, izobraževanj, delavnic in drugih oblik sodelovanja. Zoom in povezana podjetja upravljajo z globalno strežniško infrastrukturo. Podatki, ki se obdelujejo v okviru interne komunikacije in izvajanja posameznih webinarjev, se lahko prenašajo izven Evropskega gospodarskega prostora in so tako predmet zakonodaje države, kjer se nahajajo strežniki Zoom. Zoom ima glede mednarodnih prenosov podatkov registriran Ščit zasebnosti EU-ZDA. Platforma Zoom se v svoji politiki varovanja zasebnosti zavezuje upoštevati EU pravila varstva osebnih podatkov. Več o pravilih zasebnosti here.  

Uporabnik kot udeleženec izobraževanja se samo pridruži srečanju in ne potrebuje uporabniškega računa. Slediti mora le stalni povezavi na virtualno “sobo” v beležnici google dokumenta, ki jo skupaj z geslom prejme od organizatorja srečanja, to je mentorje. V primeru, da bi za uporabo platforme Zoom bila od uporabnikov zahtevana predhodna registracija ali odprtje lastnega uporabniškega računa, lahko uporabniki, mlajši od 16 let, to storijo le s soglasjem staršev ali skrbnikov. 

Ponudnik storitve se zavezuje, da med uro učenja klavirja na daljavo brez vednosti udeleženca izobraževanja ne bo prisotnih morebitnih tretjih oseb. Pri uporabi videokonferenčnega orodja morajo udeleženci pred vklopom prenosa slike in zvoka poskrbeti, da iz slike ali zvoka v ozadju niso razvidni osebni podatki, ki jih ne želijo razkriti mentorju, npr. premoženjsko stanje udeleženca izobraževanja (razne umetnine velike vrednosti), družinski člani …

Posnetek posamezne lekcije mentor kasneje naloži v skupno rabo. Dostop do seznama posnetih lekcij imata le mentor in udeleženec izobraževanja (ali zakoniti zastopnik udeleženca). Mentor mora o morebitnem omogočanju dostopa do seznama posnetih lekcij tretjim osebam udeleženca o tem obvestiti in pridobiti njegovo dovoljenje. Udeleženec mora prav tako ob morebitnem omogočanju dostopa do seznama posnetih lekcij tretjim osebam mentorje o tem obvestiti in pridobiti njegovo dovoljenje. Starši oz. zakoniti zastopniki mladoletnega udeleženca izobraževanja se ne štejejo kot tretje osebe.

Uporaba storitev Zoom se izvaja na podlagi čl. 6 (1) (b) GDPR, to je nujnost obdelave podatkov za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Snemanje in ustvarjanje seznama posnetih lekcij je bistvenega pomena pri učenju in osveževanju učenčevega spomina. Seznam posnetih lekcij se hrani do enega leta po koncu šolanja. 

 

 

3.1.5. Uporaba YouTube seznamov predvajanja posnetih lekcij pri učenju na daljavo

Mentor za vsakega udeleženca izobraževanja posebej na platformi Youtube oblikuje seznam posnetih lekcij s statusom “Unlisted”. Vsak naložen video, ki vsebuje tudi osebne podatke udeleženca izobraževanja in mentorja (potek pedagoškega procesa, interakcija med mentorjem in udeležencem izobraževanja med izvedbo lekcije, udeleženčeva izvedba vaje, zajem udeleženčevih in mentorjevih zasebnih prostorov na posnetku itd.) ima status “Unlisted” (nenaveden), kar pomeni, da do teh posnetkov ne more dostopati nihče drug, razen tisti, ki ima povezavo. Poleg tega uporabnik za dostopanje do posnetkov ne potrebuje uporabniškega računa na Youtube.

Ponudnik storitve – mentor se zavezuje, da posnetkov lekcij z udeležencem izobraževanja ne bo delil s tretjo osebo, razen izjemoma, v primeru posvetovanja s kolegom pedagogom. V tem primeru bo o tem predhodno obvestil udeleženca izobraževanja oz. njegovega zakonitega zastopnika in pridobil njegovo dovoljenje. Prav tako mora udeleženec izobraževanja pred morebitnim omogočanjem dostopa do seznama posnetih lekciij tretjim osebam (razen staršem ali zakonitim zastopnikom) mentorja o tem obvestiti in pridobiti njegovo dovoljenje.

 

3.1.6. Elektronske novice

Prek naše spletne strani se lahko naročite na naše e-novice (newsletter). Za to storitev potrebujemo vaše ime, e-naslov in vašo izjavo, da se s prejemanjem e-novic strinjate.  

Kadarkoli se lahko brezplačno odjavite od naših novic. Vašo odjavo nam enostavno pošljite na elektronski naslov: miha.rencelj@gmail.com. Nato bomo vaše podatke v zvezi s pošiljanjem e-novic nemudoma izbrisali.  

 

3.1.7. Elektronska sporočila

Na naši spletni strani ponujamo možnost, da stopite z nami v stik. Skrbno bomo obravnavali vaše želje in potrebe in za vas poiskali najboljšo rešitev. V trenutku, ko bomo prejeli vaš elektronski naslov, bomo vse podatke, ki nam jih dodatno posredujete v elektronskem sporočilu, vedno obravnavali le v ustrezni povezavi  s tematiko sporočila.

 

3.1.8. Povezave na spletna mesta tretjih oseb

Naša spletna stran uporablja tudi vsebine in storitve drugih ponudnikov. Te vključujejo na primer prodajna spletna mesta za nakup notne literature in povezave do videoposnetkov, ki jih ponuja YouTube (LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, ZDA), ki ga zastopa podjetje Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA). Ti  ponudniki tretjih oseb imajo svoje varnostne politike, na katere nimamo vpliva in ne jamčimo za delovanje, varnost in aktivnosti na spletnih straneh tako povezanih ponudnikov.

Podrobnejše informacije lahko preberete v izjavi o varovanju osebnih podatkov podjetja YouTube na povezavi here.

 

3.1.9. Analiza spletnih strani in trženje
3.1.9.1. Analiza spletne strani preko Google Analytics

Z namenom nenehnega izboljševanja naše spletne strani uporabljamo storitev spletne analize Google Analytics, ki je storitev podjetja Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Način delovanja orodja Google Analytics je takšen, da se z vsakim priklicem spletne strani vaš IP-naslov in naš spletni naslov preneseta podjetju Google, ki na tej podlagi pripravi statistiko dostopa do strani. Pri tem Google Analytics uporablja določene piškotke, ki so kot besedilne datoteke shranjeni na vašem računalniku in omogočajo analizo uporabe spletne strani. Vaša identiteta ostane anonimna tudi po določitvi geolokacije. To pomeni, da se podatki o vaši uporabi te spletne strani (vključno z vašim naslovom IP), ki so jih ustvarili piškotki, običajno prenesejo na Googlov strežnik v Evropi (ali državi članici Evropskega gospodarskega prostora), kjer z anonimizacijo IP naslova izključijo osebno referenco. Šele po taki anonimizaciji se skrajšani IP naslov posreduje Googlovemu strežniku v ZDA, kjer se shrani. Neposredna osebna identifikacija uporabnika torej na splošno ni mogoča. Samo v izjemnih primerih bo celoten IP naslov prenesen na strežnik v ZDA in skrajšan tam. V teh izjemnih primerih ta obdelava temelji na našem legitimnem interesu za statistično analizo vedenja uporabnikov za namene optimizacije in trženja po 6 (1) f) GDPR.

Uporaba Googlove analitike služi izključno namenu lastnega optimiziranja in oblikovanja naših spletnih strani glede na potrebe obiskovalcev. V našem imenu bo Google uporabil zbrane informacije za oceno vaše uporabe spletne strani, pripravljanje statistik o aktivnosti na spletni strani ter za zagotavljanje dodatnih storitev v zvezi z uporabo spletne strani in interneta kot operaterja spletne strani. Podatke, ki jih pridobimo z vašim soglasjem, obdelamo na podlagi člena 6 (1) a) GDPR. Google v nobenem primeru ne bo povezal vaših uporabniških podatkov v kontekstu Google Analytics z drugimi Googlovimi podatki. Google bo te informacije ob določenih pogojih posredoval dalje tretjim, če je to zakonsko obvezno ali če tretje stranke omenjene podatke obdelujejo v imenu Googla.

Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z uporabo ustrezne nastavitve v programski opremi brskalnika. V  tem primeru morda ne boste mogli v polnem obsegu uporabljati vseh funkcij te spletne strani. Prav tako lahko preprečite zbiranje podatkov, ki jih piškotek pridobi v zvezi z vašo uporabo spletne strani (vključno z vašim naslovom IP). Z naložitvijo brskalniškega vtičnika in s klikom na “Deaktiviraj Google Analytics”  boste trajno preprečili, da bi Google nadalje analiziral podatke, ki so povezani z vašim vedenjem ob brskanju po spletu. 

To storite preko povezave here.

Več informacij o tehnologiji, ki jo uporablja Google, si lahko preberete na spletni povezavi here.

3.1.9.2. Facebook Pixel

Naša spletna stran uporablja tudi Facebook Pixel (podjetje Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA (“Facebook”) za boljše sledenje prometa, ki ga prejmemo s strani Facebooka, ter za merjenje učinkovitosti oglasov in sponzoriranih objav. S pomočjo Facebook-Pixla lahko sledimo vedenju obiskovalcev strani po tem, ko so bili preko klika na oglas na Facebooku posredovani na našo spletno stran. Dejstvo obiska naše spletne strani se prenese na strežnik Facebook, le-ta pa te informacije dodeli v svoj osebni uporabniški račun Facebook, če imate takšen račun in ste prijavljeni vanj. Če niste uporabnik Facebooka ali niste prijavljeni v Facebook, ko obiščete našo spletno stran, vaš obisk naše spletne strani ni dodeljen Facebook uporabniškem računu. Ujeti podatki so anonimni, kar pomeni, da si ne bomo mogli ogledati osebnih podatkov posameznih uporabnikov in posebej ne moremo povezati dejavnosti na naši spletni strani z nobenim posameznikom, lahko bomo zgolj za statistične namene in namene tržnih raziskav analizirali in optimizirali oglaševalske ukrepe v  prihodnosti. Podatke hrani in obdeluje podjetje Facebook, kar pomeni, da je možna povezava le do posameznega uporabniškega profila. Facebook sme uporabljati podatke za lastne oglaševalske namene v skladu s pogoji uporabe podatkov podjetja Facebook. S tem lahko Facebook omogoči objavo oglaševalskih oglasov na svojih straneh ter izven Facebooka. Na to uporabo podatkov mi kot upravljavec spletne strani ne moremo vplivati. Facebook Pixel bo na vašo napravo namestil več piškotkov, v kolikor se strinjate s piškotki tretjih oseb na naši spletni strani. 

Več o Facebook Pixel si lahko preberete na naslednji povezavi here.

Več informacij o facebookovi politiki zasebnosti pa lahko najdete v njihovi Politiki piškotkov

Facebook upošteva zasebnostni ščit EU–ZDA. Več o temu si lahko preberete na povezavi here.

Imate možnost, da dovolite ali zavrnete Facebook in njegove partnerje, da prikazujejo oglase na Facebooku in zunaj njega kot del vaših osebnih nastavitev profila na Facebooku. Če nimate Facebook računa, lahko oglaševanje, vezano na uporabnike Facebooka, deaktivirate na spletni strani European Interactive Digital Advertising Alliance: 

Deaktiviraj here.

Uporaba Facebook storitev se izvaja na podlagi čl. 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes za optimizirano delovanje naših storitev oz. za boljše upravljanje naših odnosov s strankami.

 

4. Trajanje hrambe

Vaših podatkov ne bomo hranili dlje, kot je nujno potrebno za izpolnitev zgoraj navedenih namenov, za katere so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani.

Po preteku roka hrambe bo upravljavec vaše podatke redno izbrisal, uničil ali anonimiziral, tako da jih ne bo več mogoče povezati z vami.

Osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi vaše osebne privolitve ali zakonitega interesa, hrani pet let, do preklica vaše privolitve oziroma zahteve po prekinitvi obdelave. Take podatke upravljavec izbriše pred preklicem le v primeru, da je namen obdelave osebnih podatkov že dosežen ali če tako določa zakon. Osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi zakona, hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Tiste osebne podatke, ki jih upravljavec obdeluje zaradi izvedbe pogodbe, pa hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še dve leti po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med uporabnikom in upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo. V takem primeru upravljavec hrani podatke še dve leti po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, dve leti od dneva mirne rešitve spora.

 

5. Skrb za varnost osebnih podatkov

Upravljavec z izvajanjem ustreznih tehničnih in organizacijskih ukrepov zagotovi ustrezno raven varnosti osebnih podatkov. Nepooblaščen dostop do njih, njihovo uporabo in razkritje preprečuje med drugim z ukrepi varovanja prostorov in opreme, z zavarovanim prenosom podatkov preko telekomunikacijskih omrežij, s preprečitvijo uporabe gesel osebam, ki jim geslo ni bilo neposredno dodeljeno in z zagotavljanjem učinkovitega načina blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov po prenehanju namena zbiranja.

 

6. Pravice uporabnikov

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ima uporabnik naslednje pravice v zvezi z varstvom posameznih oziroma vseh osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj: pravico dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«), pravico do omejitve obdelave, pravico do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora.

 

6.1. Pravica dostopa do podatkov

Od upravljavca podatkov imate pravico dobiti potrditev, ali obdeluje vaše osebne podatke, in če je temu tako, imate pravico dobiti brezplačen dostop (in kopijo) do vaših osebnih podatkov in naslednjih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov: nameni obdelave; vrste osebnih podatkov; uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti vaši osebni podatki, zlasti uporabnike v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah; kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja; obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z uporabnikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi; kadar osebni podatki niso zbrani od uporabnika, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom in obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za uporabnika. 

 

6.2. Pravica do popravka

Uporabnik ima pravico zahtevati, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik lahko ob upoštevanju namenov obdelave tudi kadarkoli spremeni ali dopolni svoje osebne podatke, kar lahko stori preko e-naslova: miha.rencelj@gmail.com, ali na telefonsko številko 041 934 011.

 

6.3. Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Od upravljavca osebnih podatkov imate pravico zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, upravljavec pa mora vaše osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati v naslednjih primerih: kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; kadar prekličete privolitev, ki je podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga; kadar ugovarjate obdelavi na podlagi zakonitega interesa upravljavca, pa za njihovo obdelavo ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi; kadar ugovarjate obdelavi za potrebe neposrednega trženja in kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom.

 

6.4. Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov, kadar velja en od naslednjih primerov: kadar oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost vaših osebnih podatkov; kadar je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe; kadar upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih vi potrebujete za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov; kadar ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

 

6.5. Pravica do prenosljivosti

V okviru pravice do prenosljivosti imate pravico, da prejmete osebne podatke v zvezi z vami, ki jih je posedoval upravljavec, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar: obdelava temelji na vaši privolitvi ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

 

​6.6. Pravica do ugovora

Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, ima uporabnik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba. Upravljavec bo prenehal obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi uporabnika, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

 

7. Postopek uveljavljanja pravic

Vse zahteve iz prejšnje točke, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z vašimi osebnimi podatki, lahko uveljavljate v pisni obliki pri upravljavcu, in sicer na elektronski naslov: miha.rencelj@gmail.com. Tudi informacije vam bo upravljavec, v kolikor bo to mogoče, zagotovil z elektronskimi sredstvi, razen če uporabnik zahteva drugače. Upravljavec bo na vašo zahtevo v zvezi z osebnimi podatki odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve. Ob upoštevanju kompleksnosti zadeve ali števila zadev lahko upravljavec rok za uresničevanje pravic podaljša za največ dva dodatna meseca. V takem primeru vas bo upravljavec obvestil v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Upravljavec lahko za potrebe zanesljive identifikacije od vas zahteva dodatne podatke, ki so potrebni za potrditev vaše identitete. Le v primeru, če upravljavec dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati, lahko zavrne ukrepanje v skladu s tem poglavjem.

Če so vaše zahteve v skladu s tem poglavjem očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko upravljavec zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali izvajanja zahtevanega ukrepa ali zavrne ukrepanje v zvezi z vašo zahtevo.

Morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov lahko pošljete na elektronski naslov: miha.rencelj@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

© Miha Renčelj / All Rights Reserved
sl_SI